Tjänster

Vi har möjlighet att erbjuda ett flertal tjänster som:

  • 3:e parts logistik
  • Ompackning och fyllning i olika emballage, IBC, fat; dunkar från tankar eller bil.
  • Lagring för emballerat gods i fat, IBC eller säck. Vi kan också erbjuda lagring i några av våra lager cisterner.
  • Sourcing av exklusiva råvaror och färdiga produkter från jordens alla hörn.
  • Lagerhållning och distribution av era färdiga produkter.
  • Blandningar och formuleringar av produkter.

PDS och MSDS

Kontakta oss för den senast utgåvan av PDS och MSDS på products@pemco.org