Produkter

Vi har ett sortiment där vi representerar några av världens premiumtillverkare och Top Tier leverantörer av bas oljor och additiver för bränsle och smörjmedel. Tack vare vår närvaro på marknaden så kan vi hjälpa er att formulera lösningar oavsett vilket problem ni kan tänkas ha med era Automotive eller industrioljor produkter.

+ Additiver för motoroljor

.

Additiver för personbilar - designade för att skydda och förbättra effekten hos motorer hos bilar och lätta lastbilar som använder, bensin, diesel eller alternativa bränslen som etanol. Produktportföljen innehåller viskositets förbättrare, flytegenskaps additiver och andra viktiga additiver.

Additiver för tunga diesel fordon - designade att förbättra egenskaperna och att skydda tunga diesel motorer som används för vägtransporter men även gruv och entreprenad maskiner. Produktportföljen innehåller viskositets förbättrare, flytegenskaps additiver och andra viktiga additiver.

Marin additiver - designade för att skydda och förbättra effekten hos kolvmotorer oljor, marina diesel cylinder oljor och system oljor.

Additiver för järnväg - exklusiva zinkfria additiver som arbetar med salicylat teknologin.

Gas Engine Oil additiver - framtagna för att ge alla för delar för GEO motorer så som, pålitlighet, långt serviceliv, låga utsläpp och låga underhålls kostnader.

Additiver för små motorer - både för två och fyrtakts motorer både för land och vatten.

Komponenter - ett stort sortiment av komponenter för att skapa olika egenskaper hos den färdiga oljan. Portföljen innehåller Antioxidants, Antirost, Anti Wear, korrosions Inhibitorer, Detergents, Dispersants and Friktions Modifierare.

Additiver för transmissions oljor - en stor portfölj av skräddarsydda produkter som möter de friktions krav som ställs på automatlådor av OEM leverantörer.

+Basoljor

.

Grupp I - Produktportfölj bestånden av bland annat SN 150, SN 5600 och Bright Stock.

Grupp II/II+ - Hydro crackade neutrala mineral oljor som har godkännande för de flesta ACEA, API; JAMA och andra OEM specifikationer.

Grupp III - Hydro crackade mineral oljor, med högt viskositets index VHVI för högkvalitativa motor oljor och additiver.

Grupp IV - Poly Alfa Olefin syntetisk bas oljor för högkvalitativa smörjmedel.

Övrig basolja - Vit olja av medicinsk eller teknisk kvalitet.

+ Bränsle additiver

.

Raffinaderier, Pipeline, Terminal och Processadditiver - Cold Flow och smörjförbättrande additiver.

Biodiesel additiver - Biodiesel flytförbättrare för att förbättra filter pluggning vid kalla temperaturer, flyt förbättrare och grumlingspunkt förbättring, samt förvaxning av FAME. Biodisel stabilitets förbättring och oxidation stabilitet i FAME.

+ Komponenter

.

Klibbgivare - ett sortiment av klibbgivare som omfattar korrosionsskydd och förbättrar den industriella hygienen.

+ Additiv paket och komponenter för Industrioljor

.

Special additiver och paket - detta inkluderar färdiga additivpaket för hydraul och industri oljor, metall bearbetning, smörjfetter, rostskyddsmedel. Även enstaka komponenter för AW, EP AO höjande funktioner samt en mängd andra special additiver.

+ Övriga Industriella additiver

.

VII & PPD - en stor och bred produktportfölj basserad på polyalkylmetaacrylater (PAMA) teknologi. Typisk användnings områden är växel och hydraul oljor.

+ Processoljor

.

Processoljor - detta är special oljor som används brett inom kemi och tekniska industrin antingen som hjälpmedel eller komponenter.

Oleokemikalier och specialestrar - Produkter baserade på vegetabiliska och animaliska oljor.

+ Färger och markörer

.

Färger och markörer - flytande produkter för petroleum och smörjmedels produkter. Transparanta markörer för att motverka bedrägeri. Vattenblandbara färger för metallbearbetnings vätskor, spolarvätskor och rengöringsmedel. Fluorescerande flytande färgämnen.

+ Special vätskor och lösningsmedel

.

Paraffiner, Glykoler, Bromsvätskor och andra lösningsmedel och vätskor på förfrågan.

PDS och MSDS

Kontakta oss för den senast utgåvan av PDS och MSDS på products@pemco.org